Ouderen


Ouderenmishandeling is een relatief onbekend maatschappelijk probleem waar nog steeds een taboe op rust. Of ouderenmishandeling nu voortkomt uit onmacht, onkunde of onwetendheid of dat iemand moedwillig mishandelt, doet er in eerste instantie niet toe.

Het kan bij ouderenmishandeling gaan om fysiek, emotioneel of seksueel geweld. Ook financiële uitbuiting, ontspoorde mantelzorg, verwaarlozing, schending van rechten en mishandeling in zorginstellingen behoren tot ouderenmishandeling.

In ongeveer 35 procent van alle gevallen doet de pleger dit uit pure onmacht of onwetendheid. Bij mantelzorgers als partner of familie is de reden vaak dat men de situatie niet meer aankan.

Het is belangrijk dat omstanders vermoedens van ouderenmishandeling melden. De slachtoffers hebben hier zelf vaak de kracht niet meer voor.

Bij Veilig Thuis Drenthe kunnen slachtoffers, plegers, omstanders en professionals terecht voor deskundige hulp en advies bij (vermoedens van) ouderenmishandeling. De medewerkers van Veilig Thuis zijn ervaren in het bespreken van signalen met betrokkenen en professionals.