Hulp nodig? Bel 0800-2000 | Directe nood: bel 112

Wat doe jij als je je zorgen maakt over een kind?

Van 19 tot 25 november 2018 is het de Week tegen Kindermishandeling. Aandacht voor het handelen bij vermoedens van kindermishandeling blijft hard nodig! In 2017 ontving Veilig Thuis Drenthe 2344 adviesvragen en werden er 2035 meldingen gedaan van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

Maak het verschil!
Wat doe jij als je je zorgen maakt over een kind? Ga je in gesprek met het kind? Met de ouders/verzorgers? Bespreek je je zorgen met iemand anders? Het is belangrijk dat je iets doet. Ook als je twijfelt.

Neem contact op met Veilig Thuis Drenthe 0800-2000
Veilig Thuis Drenthe is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Of die vermoedt dat er iets niet goed gaat bij of met iemand anders. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Samen met u kijkt deze hulpverlener welke hulp het beste is. Is er direct gevaar? Bel dan 112. De politie is opgeleid om met huiselijk geweld om te gaan. Dit nummer is alleen voor noodgevallen.

Professional? Gebruik de verbeterde meldcode!
Wij roepen alle professionals op in de Week tegen Kindermishandeling tijd vrij te maken om met collega's in gesprek te gaan over hoe zij het verschil kunnen maken in het leven van een kind waarover ze zich zorgen maken. Ook vragen we ze de animatie over de verbeterde meldcode te bekijken. Een relatief klein gebaar kan een groot en positief effect hebben op het leven van een kind.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
De Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij vermoedens van geweld of mishandeling. De 5 stappen van de meldcode helpen te bepalen hoe je moet handelen en of je moet overgaan tot melden bij Veilig Thuis. Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals verplicht het afwegingskader, dat is toegevoegd aan de meldcode, te gebruiken. 

Downloads
Mailing: Drenthe besteedt minstens 21 minuten aandacht aan het aanpakken van kindermishandeling
Folder: De Meldcode en het Afwegingskader