Alcohol- en drugsrichtlijn


Alcohol- en drugsrichtlijn voor verslaafde aanstaande moeders

De schade die alcohol- of drugsgebruik in de zwangerschap kan veroorzaken bij het ongeboren kind, is onomkeerbaar. Het alcohol- en drugsprotocol geeft stapsgewijs aan hoe te handelen als u een verslaafde aanstaande moeder in uw praktijk heeft. Door een juiste handelwijze kan erger worden voorkomen.

Downloads