Hulp nodig? Bel 0800-2000 | Directe nood: bel 112

Hulp nodig?

Bel 0800-2000

Directe nood: bel 112

Meer lezen

Er is veel te vinden op internet over huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij hebben voor u als professional een aantal interessante pagina's verzameld.

Factsheets huiselijk geweld en kindermishandeling

De factsheets huiselijk geweld en kindermishandeling zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en bij hoe te handelen wanneer er signalen bestaan. Ze bieden praktische tips bij het signaleren van alle vormen van geweld en bij wat te doen wanneer je als professional signalen tegenkomt. Ook geven de factsheets een aanzet tot handelen voor alle beroepsgroepen die met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, psychologen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, onderwijzend personeel, kinderopvangmedewerkers, wijkteammedewerkers, en anderen. De factsheets zijn gratis te downloaden op www.huiselijkgeweld.nl/typengeweld.

Kennisbank aanpak ouderenmishandeling

In de kennisbank aanpak ouderenmishandeling vindt u informatie over ouderenmishandeling van de Rijksoverheid, andere overheden en organisaties in het veld. Variërend van achtergrondinformatie tot wet- en regelgeving, onderzoeken en praktijkvoorbeelden. De kennisbank bevat ook voorlichtingsmateriaal en informatie over scholingsmogelijkheden.

Ga naar de kennisbank aanpak ouderenmishandeling

Augeo Academy

Augeo Academy heeft speciale online cursussen ontwikkeld om kindermishandeling en huiselijk geweld te leren signaleren en aan te pakken. Deze cursussen zijn bewezen effectief, laagdrempelig en afgestemd op verschillende beroepsgroepen.

Augeo magazine (voorheen TKM), is hét online tijdschrift over veilig opgroeien. Via opiniërende bijdragen, ervaringsverhalen, interviews en columns stimuleren we de discussie over en maatschappelijke betrokkenheid bij kindermishandeling. In het blad staan ook artikelen over beleidsontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek en voorbeelden van good practices. Augeo magazine verschijnt tien keer per jaar.

Ga naar de Augeo Academy

Handelingsprotocol Veilig Thuis

In het handelingsprotocol is de werkwijze van Veilig Thuis gebaseerd op de wet beschreven.

Bekijk het handelingsprotocol op de website van de VNG (pdf)

Digitale handreiking Aanpak Kindermishandeling

De stelselwijziging jeugd maakt gemeenten de spil in het jeugdbeleid. Vanaf 2015 zijn ze verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. De digitale aanpak helpt gemeenten deze nieuwe taak op te pakken.

Bekijk de digitale handreiking Aanpak Kindermishandeling op de website van de VNG. (pdf)