Hulp nodig? Bel 0800-2000 | Directe nood: bel 112

Hulp nodig?

Bel 0800-2000

Directe nood: bel 112

Meldcode

Als u werkzaam bent in een beroepsgroep die met mensen werkt, jong en oud, dan valt u onder de wet Meldcode. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Aan de hand van 5 stappen bepaalt u of u een melding moet doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Lees hier meer over de verschillende stappen in de meldcode.

Vanaf 1 januari 2019 werkt uw beroepsgroep met een eigen afwegingskader. Met zo’n kader kunt u bekijken of een situatie zo ernstig is dat u verplicht moeten melden. Het basisdocument met hierin uitleg over afwegingskaders bekijkt u hier.

Meer weten over de veranderingen?  Bekijk onze flyer of de uitleg in de animatie hieronder: