Hulp nodig? Bel 0800-2000 | Directe nood: bel 112

Meldcode

Het doel van de wet meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode biedt een concreet 5-stappenplan dat professionals ondersteunt bij het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stappenplan

De meldcode is een stappenplan, waarin wordt beschreven hoe een professional hoort om te gaan met het signaleren en het melden van hg en km. De meldcode biedt de professional houvast bij stappen als het aangaan van een gesprek met ouders of het inschakelen van hulpverlening. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de professional kan doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Bekijk het 5-stappenplan van de meldcode

Voor alle vormen van huiselijk geweld

De Wet meldcode geldt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (binnen familiaire sfeer). De Wet Meldcode geldt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals

  • huiselijk geweld
  • kindermishandeling
  • seksueel geweld
  • vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis)
  • eergerelateerd geweld (waaronder huwelijksdwang)
  • ouderenmishandeling