Meldcode


Als u werkzaam bent in een beroepsgroep die met mensen werkt, jong en oud, dan valt u onder de wet Meldcode. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Aan de hand van 5 stappen bepaalt u of u een melding moet doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Lees hier meer over de verschillende stappen in de meldcode.

Vanaf 1 januari 2019 werkt uw beroepsgroep met een eigen afwegingskader. Met zo’n kader kunt u bekijken of een situatie zo ernstig is dat u verplicht moeten melden. Lees meer in het basisdocument (pdf, 798 kB) met hierin uitleg over afwegingskaders.

Meer weten over de veranderingen?  Bekijk onze flyer (pdf, 436 kB) of de uitleg in de animatie hieronder:

Melden

Na het doorlopen van de stappen uit de meldcode kunt u als professional tot de conclusie komen dat u huiselijk geweld of kindermishandeling wilt melden. U kunt daarvoor het meldingsformulier invullen. Voor ondersteuning en advies bij het invullen en melden kunt u altijd contact met ons opnemen.

Geen meldplicht

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoedens van geweld melden bij andere instanties, bijvoorbeeld bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of een Steunpunt Huiselijk Geweld. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan (pdf, 436 kB) van de meldcode biedt houvast bij die afweging.

Waarom is er sprake van een meldrecht en geen meldplicht?

Uit onderzoek is gebleken dat er meerdere redenen zijn om de toegevoegde waarde van een meldplicht te relativeren. Een professional die meldt op grond van een meldplicht, doet dat wellicht niet alleen uit een gefundeerd vermoeden van geweld, maar misschien ook uit angst voor aansprakelijkheid als hij het niet meldt. Daardoor stijgt weliswaar het aantal meldingen, maar niet de kwaliteit ervan. Een meldplicht leidt zo tot overbelasting van het systeem en tot onnodig stigmatiserende onderzoeken, zonder duidelijke pluspunten voor hulp aan, en bescherming van, het kind en het gezin. Een betere weg is het ondersteunen van de professional bij zijn/haar handelen. Het gebruik van het instrument meldcode blijkt te bevorderen dat (potentiële) geweldssituaties eerder worden gesignaleerd en gemeld.