Een melding doen bij Veilig Thuis Drenthe


Bij spoed belt u ons via 0800 2000

In (vermoedelijke) spoedeisende situaties belt u ons via 0800 2000. We bespreken dan direct welke actie nodig is. Bij levensbedreigende situaties belt u 112.

Voor advies belt u ons via 0800 2000

Wilt u advies over een situatie? Ook dan belt u naar 0800 2000. Samen zetten we alles op een rij, beantwoorden uw vragen en geven advies. We vertellen u bijvoorbeeld welke stappen u zelf kunt zetten. Of wat voor andere mogelijkheden er zijn in plaats van een melding. Ook kunnen we samen de meldcode bespreken en bepalen wat een passende volgende stap is.

Bent u een arts? Dan is een adviesgesprek verplicht voordat u meldt (volgens de meldcode KNMG). Bij medische problematiek is het mogelijk om met een vertrouwensarts te spreken.

Een melding doet u als professional telefonisch of met een formulier

Een melding kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doen via 0800 2000. U kunt ook een meldformulier (docx, 750 kB) invullen en versturen naar info@veiligthuisdrenthe.nl. Dit formulier kunt u ook via de post versturen naar Veilig Thuis Drenthe, Postbus 569, 9400 AN Assen.

Het voordeel van een schriftelijke melding is dat u de melding kunt doornemen met de betrokkene(n). Ook nemen we uw woorden op precies dezelfde manier in de melding over. U hoeft alleen in te vullen wat u op dit moment weet.

Download het meldformulier voor professionals (docx, 750 kB)

Openheid bieden aan betrokkenen

Wij proberen zoveel mogelijk openheid te geven aan de betrokkenen. Bijvoorbeeld door te vertellen welke zorgen zijn gemeld en door wie. Bespreek daarom uw zorgen met de betrokkene(n) en vertel dat u een melding gaat doen. Dit is stap 3 van de meldcode. Als u denkt dat hier een uitzondering geldt, geef dat dan aan.

Na uw melding nemen wij contact met u op

Na ontvangst van uw meldformulier belt één van onze medewerkers u op. In de meeste gevallen is dit binnen 3 werkdagen. We bespreken samen de inhoud van de melding en stellen mogelijk nog een aantal vragen ter verduidelijking. Op basis van uw melding beoordelen wij de vervolgacties en informeren u daarover. Naar aanleiding van de melding maakt Veilig Thuis een dossier. Direct betrokkenen hebben de mogelijkheid om een kopie van het dossier op te vragen.

Heeft u een melding gedaan en zijn er opnieuw zorgelijke signalen? Het is belangrijk dat u dan opnieuw contact opneemt met Veilig Thuis.

U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaan.