Herken de signalen van huwelijksdwang en achterlating


Het Landelijk Knooppunt voor Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) zet zich in voor meer bekendheid onder professionals. Ze bieden een toolkit om signalen en risico’s van huwelijksdwang en achterlating op te merken.

Online campagne: Herkenbaar?

Door de inzet van een LinkedIn-campagne geeft het LKHA meer bekendheid over de problematiek die schuilgaat achter huwelijksdwang en achterlating en de rol van de professional. Diny Flierman, manager LKHA: ‘Huwelijksdwang en risico’s op achterlating zijn niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Door professionals alert te maken dat ook zij in hun werk iemand kunnen treffen die mogelijk slachtoffer is of wordt en welke stappen ze dan kunnen zeten, hopen we meer mensen te helpen en huwelijksdwang en achterlating te voorkomen.’

Signaleren

Professionals uit verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, onderwijs, jongerenwerk, wijkteams, en politie hebben een belangrijke rol bij het voorkomen van deze vormen van geweld. Zij kunnen het verschil maken door op tijd in actie te komen en daarmee het vertrek naar het buitenland te voorkomen.

Om professionals hierbij te ondersteunen heeft het LKHA een toolkit ontwikkeld met tips voor het voeren van een gesprek, het herkennen van signalen en (contact)informatie van de organisaties die slachtoffers in Nederland en het buitenland kunnen helpen.

Maak melding of vraag advies

Bij huwelijksdwang en achterlating is het belangrijk dat je eerst (anoniem) contact opneemt met het LKHA of Veilig Thuis, voordat je in gesprek gaat. Vraag advies bij het LKHA via 070 345 4319 of LKHA@veiligthuishaaglanden.nl. Veilig Thuis Drenthe is bereikbaar via 088 2460244.