Privacy & veiligheid


Bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling maken we een dossier aan over het gezin of huishouden. We leggen alle gegevens vast die nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen.

Wat voor gegevens bewaart Veilig Thuis Drenthe bij een melding?

Bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling maken we een dossier aan over het gezin of huishouden. We leggen alle gegevens vast die nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen. Dat doen we zo feitelijk mogelijk, zonder de informatie in te kleuren. Het gaat hierbij om:

 • de gemelde zorgen
 • het onderzoek
 • de ondernomen stappen
 • gemaakte keuzes
 • gegevens die we met anderen hebben gedeeld.

We leggen de namen en adressen van alle betrokkenen vast. De informatie die we vragen aan anderen leggen we ook vast in het dossier.

Wat voor gegevens bewaart Veilig Thuis Drenthe bij een advies?

Soms geven we alleen advies aan de persoon die ons belt. In dat geval schrijven we de naam en contactgegevens van de beller op. Als iemand vanuit een organisatie belt dan schrijven we op waar hij/ zij werkt. We registreren het advies dat wij hebben gegeven. We leggen geen gegevens vast van het gezin waarover het advies gaat. De naam en contactgegevens van de adviesvrager slaan wij alleen op na toestemming. Een adviesgesprek kan ook anoniem.

Deelt Veilig Thuis Drenthe mijn gegevens met anderen?

Wij gaan zorgvuldig om met uw dossier. Als het nodig is, dan mogen wij uw gegevens zonder toestemming delen met een andere organisatie. Zo kunnen zij de juiste hulp geven. Denk bijvoorbeeld aan het sociale team, een hulpverlener die al betrokken is, de politie of de Raad voor de Kinderbescherming. In andere gevallen vragen we eerst uw toestemming. Bijvoorbeeld als we de situatie willen bespreken met een ander familielid.

Laat Veilig Thuis Drenthe mij weten dat ze gegevens van mij opslaat?

Wij moeten u binnen vier weken na het krijgen van een melding laten weten dat we uw gegevens opslaan. In een adviesgesprek slaan wij geen gegevens op van een gezin. De periode van vier weken verlengen we als dit nodig is om ons werk goed te doen. Bijvoorbeeld bij een onderzoek naar de situatie. Om diezelfde reden kan het ook voorkomen dat we u niet informeren over het opslaan van de gegevens.

Kan ik bekijken wat er in mijn dossier staat?

U kunt aan uw contactpersoon binnen Veilig Thuis Drenthe vragen of u uw dossier mag bekijken. U kunt ook een kopie vragen van de gegevens over uzelf of over uw kind(eren). Dit kan alleen voor de kinderen waar u gezag over heeft. Binnen vier weken krijgt u een antwoord. Soms moeten wij uw vraag (voor een deel) weigeren, bijvoorbeeld omdat we iemands privacy beschermen.

Kan ik mijn dossier laten aanpassen?

Heeft u het dossier gelezen en staat er informatie in die niet klopt? Dan kunnen wij dit aanpassen. Het gaat alleen om feitelijke informatie, zoals de namen van de kinderen, het adres of uw medische geschiedenis. Geef dit in een brief of e-mail door aan uw contactpersoon binnen Veilig Thuis Drenthe. Binnen vier weken krijgt u een antwoord. Bent u het niet eens met de zorgen die anderen over u of uw gezin hebben? U kunt uw mening in het dossier laten toevoegen, als dit er nog niet in staat. Ook dit gaat via uw contactpersoon bij Veilig Thuis Drenthe.

Hoe lang bewaart Veilig Thuis Drenthe mijn gegevens?

Wij bewaren de gegevens over u en uw gezin 20 jaar of langer. De periode start op het moment dat een medewerker voor het laatst iets verandert in het dossier.

Wat voor gegevens krijgt Veilig Thuis Drenthe van andere partijen?

De gegevens die we krijgen verschillen voor iedere situatie. We leggen alleen vast wat belangrijk is voor uw casus. Denk daarbij aan gegevens als:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer, (e-mail)adres
 • Verblijfplaats
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Geslacht
 • Huisarts
 • Voor- en achternaam van de melder en zijn/ haar relatie tot u
 • Telefoonnummer en e-mailadres van de melder

Gegevens over bijvoorbeeld psychische ziekte, alcohol- of drugsgebruik, geweld of agressie, verstandelijke beperking, lichamelijke klachten, de woonsituatie, financiële situatie, familie-/gezinsproblemen, justitie en overlast.


We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Website met HTTPS-beveiliging

Onze website gebruikt HTTPS-beveiliging. De uitgewisselde gegevens tussen bezoeker en server zijn hiermee versleuteld. Het doel is om zo veilig mogelijk gegevens uit te wisselen.

Veilig versturen van e-mails

E-mails waar privacygevoelige gegevens in staan versturen we via ZIVVER. ZIVVER is een applicatie waarmee wij vertrouwelijke informatie versleuteld kunnen mailen. Om toegang tot de informatie te krijgen, heeft de ontvanger een toegangscode nodig. Deze toegangscode is alleen bekend bij de ontvanger.
Meer informatie over het gebruik van ZIVVER (pdf, 39 kB).