Internationale dag tegen ouderenmishandeling


Vandaag is de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg komt helaas vaker voor dan je denkt. Maar liefst 1 op de 20 ouderen heeft te maken met mishandeling. Daarom vraagt Veilig Thuis Drenthe aandacht voor het voorkomen, signaleren en stoppen van deze problematiek.

Wat is ouderenmishandeling?
Ouderenmishandeling is mishandeling van een persoon van 65 jaar of ouder. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke, seksuele en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in relaties met beroepskrachten. De mishandeling kan het resultaat zijn van zowel actief (plegen van handelingen) als passief gedrag (nalaten van handelingen). Onderzoek wijst uit dat financieel misbruik het meest voorkomt, gevolgd door psychische en lichamelijke mishandeling.

Tip: kijk hier ons webinar terug!
Afgelopen maandag organiseerden we een webinar voor professionals in Drenthe. Het webinar ging over de vormen van ouderenmishandeling en het herkennen van de signalen. Ook vertelden we over onze werkwijze en de manier waarop we professionals ondersteunen.

Herken de signalen: gebruik onze signalenkaart
Vaak zie je het pas als je er aandacht voor hebt. De signalenkaart is een hulpmiddel om ouderenmishandeling te herkennen en te stoppen.

Vragen of zorgen? Veilig Thuis Drenthe geeft je advies
Iedereen kan Veilig Thuis Drenthe bellen voor advies, zowel professionals als betrokkenen en omstanders. Oók als je twijfelt. Wist je dat advies vragen ook op anonieme basis kan? Bel naar 0800-2000 (gratis, anoniem en dag en nacht bereikbaar).


Lees meer over de signalen, ervaringsverhalen en manieren om het gesprek aan te gaan.

Herken de signalen: gebruik onze signalenkaart

Vaak zie je het pas als je er aandacht voor hebt. De signalenkaart is een hulpmiddel om ouderenmishandeling te herkennen en te stoppen.