Onderzoek naar laagdrempelige hulp: deelnemers gezocht


Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar drempels die mensen kunnen ervaren in hun zoektocht naar laagdrempelige hulp. Hiervoor zijn ze op zoek naar de ervaringen van mensen die te maken hebben gehad met geweld, misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek laat zien hoe de toegankelijkheid en vindbaarheid van hulp beter aan kan sluiten bij de behoeften van slachtoffers en plegers.

Deelnemers gezocht om ervaringen te delen

Het Verwey-Jonker Instituut wil in dit onderzoek zoveel mogelijk ervaringen van mensen zelf horen. Ze zijn daarom op zoek naar mensen die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag, geweld of misbruik.

Methode: online groepsinterviews

Het Verwey-Jonker Instituut organiseert groepsinterviews met mensen die zelf te maken hebben gehad met geweld, misbruik, ouderenmishandeling of grensoverschrijdend gedrag. Ook mensen die dit hebben zien gebeuren bij iemand in hun omgeving zijn welkom om mee te doen. Ze gebruiken geen namen of andere persoonlijke informatie in de rapportage. Aan het groepsgesprek doen ongeveer +/- 5 mensen mee en het zal online plaatsvinden. De groepsgesprekken vinden plaats in maart en april van dit jaar. Als deelnemer ontvang je een vergoeding van 25 euro.

Meer informatie en aanmelden

Je meldt je aan via onderzoeklh@verwey-jonker.nl. Hier lees je meer informatie over het onderzoek.