Symposium 'Niets is wat het lijkt'


Op dinsdag 13 september organiseert Veilig Thuis Drenthe samen met Treant en de Gemeente Emmen een symposium voor professionals. Het symposium is in het Atlas Theater in Emmen en gaat over het nut en de noodzaak van signaleren en handelen bij kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld.

Gericht op professionals
Het symposium is gericht op professionals. Tussen 8.30 – 16.30 uur staat er een interessant programma klaar met diverse sprekers en de keuze uit diverse workshops. Er wordt o.a. gesproken over de landelijke ontwikkelingen en cijfers, de noodzaak tot handelen en forensisch onderzoek.

De keuze uit workshops is divers. Zo kun je meer leren over mensenhandel, het signaleren van ouderenmishandeling en het werken met de meldcode. Ook is er aandacht voor de ACE-studie en de maatschappelijke opgave die kindermishandeling/ huiselijk geweld met zich meebrengt en het signaleren van seksueel geweld. Mr. Mirthe Maessen (Zorg voor recht) behandelt het juridisch kader.

Meer info en aanmelden
>> Bekijk hier de uitnodiging en meld je aan


Expositie ‘Wij doorbreken de cirkel van geweld’

0725d03_w1195_wijdoorbrekendecirke

Bezoek ook de buitenexpositie ‘Wij doorbreken de cirkel van geweld’ op het Raadhuisplein tegenover het Atlastheater. Deze expositie geeft via indringende beelden de impact van huiselijk geweld en kindermishandelingen weer en de noodzaak tot handelen.