Webinar: herken de signalen van ouderenmishandeling


Op maandag 13 juni, vlak voor de Dag tegen Oudermishandeling, organiseert Veilig Thuis Drenthe een webinar voor professionals in Drenthe. Het webinar gaat over de vormen van ouderenmishandeling en het herkennen van de signalen. Ook gaan we in op de werkwijze van Veilig Thuis Drenthe en de manier waarop we professionals kunnen ondersteunen. Els van der Weele, projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis, gaat in gesprek met diverse VT-medewerkers.

Hoe, wat, waar?
Dit webinar is voor jou als je als professional in contact bent met ouderen. Je werkt bijvoorbeeld in de thuiszorg, in het ziekenhuis, in een sociaal team of bij de gemeente. Ook is dit webinar voor jou als jij aandachtsfunctionaris bent binnen jouw organisatie.

Je volgt het webinar op 13 juni tussen 11-12 uur. Heb je geen uitnodiging ontvangen? Mail naar communicatie@veiligthuisdrenthe.nl.

Wat is ouderenmishandeling?
Ouderenmishandeling is mishandeling van een persoon van 65 jaar of ouder. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke, seksuele en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg komt helaas vaker voor dan je denkt. Vaak wordt het niet of te laat herkend, ondertussen stijgt het aantal meldingen jaarlijks. Maar liefst 1 op de 20 ouderen heeft te maken met mishandeling. Daarom vragen we jouw aandacht voor het voorkomen, signaleren en stoppen van deze problematiek.


Herken de signalen: gebruik onze signalenkaart

Vaak zie je het pas als je er aandacht voor hebt. De signalenkaart is een hulpmiddel om ouderenmishandeling te herkennen en te stoppen.