Succesvolle themaochtend Samen Veilig


Veilig Thuis Drenthe organiseerde donderdag 26 oktober een themaochtend voor professionals. Met ruim 60 deelnemers, zowel vanuit collega’s als externe professionals uit het sociaal domein, kijken we terug op een succesvolle bijeenkomst.

Diverse workshops
Na de centrale introductie ging de groep uit elkaar om diverse workshops te volgen. Er was ruimte voor de volgende onderwerpen:

  • Moreel Beraad: soms zijn er situaties in je werk waarin het lastig is om tot een goede keuze te komen. Wat je ook kiest, het voelt niet goed. Mogelijk dat een moreel beraad dan helpend is. Vragen die in de workshop aan bod kwam: Wat is een moreel beraad? Hoe verloopt dat in de praktijk? Wat kan ik daarmee in mijn werk?
  • Anita Wix - Ervaringsverhaal: Anita nam de deelnemers mee in haar inspirerende ervaringsverhaal als slachtoffer van huiselijk geweld. De focus lag vooral op wat kunnen we hiervan leren? Wat zouden wij in het vervolg anders doen om eerder te signaleren en wat kan je dan doen? Wie maakte HET verschil? Wanneer kwam het keerpunt? Een verhaal over trauma en veerkracht.
  • Wender: In Emmen is de vrouwenopvang van Wender. Hier helpen ze vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Zij komen hier terecht via een doorverwijzing vanuit bijvoorbeeld Veilig Thuis. Natasja van der Veen, Danielle Ploeger en Annet Harms vertelden over het hulpverleningstraject binnen de vrouwenopvang.
  • Zorgbelang Drenthe: Mascha Konterman en Rianne Kamphuis van Zorgbelang Drenthe vertelden over hun werk als vertrouwenspersoon jeugd. Hierna kwam een actief gedeelte waarin een casus werd besproken en we met elkaar in gesprek gingen over onvrede en de rechten van jeugdigen en ouders.
  • MDA++ Drenthe - multidisciplinaire samenwerking: MDA++ Drenthe is een samenwerking tussen VNN, Yorneo, Accare, UMCG, politie, GGZ Drenthe en Veilig Thuis Drenthe met als doel het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Jacqueline Posthumus en Harrold Pol vertelden wat het team doet, voor wie het is bedoeld en hoe je ze kunt bereiken.
  • Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA): Veilig Thuis werkt samen met het LKHA bij vermoedens van huwelijksdwang of achterlating. Annemarie van Rhee, medewerker van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, nam deelnemers mee in het werk van dit kennis- en expertisecentrum.

Ruimte voor ontmoeting
Tijdens de bijeenkomst stond verbinding en ontmoeting centraal. Zo scheppen we een goede basis voor onze samenwerking als professionals. We kijken er positief op terug en organiseren in de toekomst opnieuw een themaochtend.