Ook man en LHBTIQA+ personen slachtoffer van huwelijksdwang en achterlating


Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) lanceert een landelijke campagne ter voorkoming van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor meer onzichtbare groepen, zoals LHBTIQA+ personen die vanwege hun kwetsbare positie ook risico lopen. Deze campagne, gelanceerd in aanloop naar de zomervakantie, benadrukt ook dat huwelijksdwang en achterlating niet exclusief meisjes treffen. Ook jonge mannen worden gedwongen tot een huwelijk. En dat gebeurt niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland. Bijvoorbeeld binnen christelijke gemeenschappen. Het LKHA rapporteert een toename in signalen en vragen van professionals rondom dit thema.

Diny Flierman, manager van het LKHA, benadrukt: "Huwelijksdwang en achterlating zijn ernstige schendingen van de rechten van een jongere, waarbij sociale en/of psychische druk wordt uitgeoefend. De druk komt van ouders, familie of breder vanuit de gemeenschap, vaak om te voldoen aan traditionele culturele normen en verwachtingen. Dat kan tot uiting komen in de vorm van een huwelijk of achterlating in het buitenland."

Hinke van Abbema, projectleider bij LCC+: “Misschien zou je in eerste instantie niet geloven dat huwelijksdwang ook in Nederland plaatsvindt, maar dat is zeker wel het geval,  ook binnen het christelijk milieu. Christelijke jongeren lijken een vrije keus te hebben, maar zo vrij is die keus niet als je onderdeel uitmaakt van bepaalde christelijke gemeenschappen. Met name door druk worden jongeren gedwongen tot het kiezen van een witte partner van het andere geslacht die lid is van de eigen gemeenschap.

Huwelijksdwang 1

Deze druk kan verschillende vormen aannemen, van subtiele manipulatie en emotionele chantage tot openlijke bedreigingen en geweld. Voor jonge mensen is deze druk bijzonder verstikkend en schadelijk, omdat zij gedwongen worden hun ware identiteit te verbergen of te ontkennen uit angst voor afwijzing of verstoting.

Campagne ‘Herkenbaar?’

Met de campagne ‘Herkenbaar?’ roept het LKHA op tot meer bewustwording en actie om huwelijksdwang en achterlating tegen te gaan, met specifieke aandacht voor de kwetsbaarheid van mannen maar ook van LHBT+ personen. De landelijke campagne biedt informatie, ondersteuning en hulpmiddelen aan professionals (zoals docenten) en aan jongeren om signalen van druk en dwang te herkennen. Meer informatie: www.huwelijksdwangenachterlating.nl

Over het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)

Het LKHA is het kennis en expertisecentrum op gebied van huwelijksdwang en achterlating. Het Knooppunt adviseert professionals bij de aanpak van complexe zaken. Het LKHA is het aanspreekpunt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken als slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland hulp nodig hebben. Het LKHA verifieert de melding en in geval van huwelijksdwang of achterlating worden slachtoffers ondersteund bij de terugkeer naar Nederland. Het LKHA werkt nauw samen met gemeenten, het LEC EGG van de Nationale Politie en alle politie onderdelen die conform de vastgestelde methode werken en Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) dat de meldingen registreert, betrokkenen adviseert en de hulpverlening op gang brengt.

Achterlating 1

Over LCC+

LCC+ is een alliantie van LKP (koepelorganisatie van de christelijke lhbtiqa+-beweging) en ChristenQueer (de vereniging voor christelijke lhbtiqa+’ers) en voert verschillende projecten uit. Samen zetten zij zich sinds 2008 in voor sociale acceptatie van christelijke lhbtiqa+’ers in Nederland.