Er is een melding over mij gedaan


Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Soms is er hulp nodig om het thuis weer veilig te maken. Mensen uit jouw omgeving maken zich zorgen over wat er gebeurt bij jou thuis. Zij nemen dan contact op met Veilig Thuis.

Veilig Thuis Drenthe bekijkt:

  • Of het thuis onveilig is door huiselijk geweld of (kinder)mishandeling.
  • Wat er nodig is om de zorgen weg te nemen.
  • Wie de melding het beste op kan pakken: een lokale hulpverlener of Veilig Thuis.

Zo gaan wij te werk

Wij bekijken of er eerder een Veilig Thuis-organisatie bij jou betrokken was. Ook vragen wij of je op dit moment hulp krijgt. We bespreken de melding nog niet met anderen. We vinden het belangrijk om eerst van jou te horen wat er aan de hand is. Daarom gaan we in de meeste gevallen éérst met jou praten. Vervolgens zijn er drie mogelijkheden:

Hulp door een lokale hulpverlener

We dragen de melding over aan het lokale team of aan de hulpverlener die jou al kent. Je ontvangt hierover een brief. Op dat moment heb je niet meer met Veilig Thuis Drenthe te maken.

Veiligheidsvoorwaarden en hulp organiseren

Samen met jou en direct betrokkenen (zoals jouw (ex-)partner of kinderen) bespreken we wat er aan de hand is. Hoe kan de situatie in jouw relatie of gezin veiliger worden? Je vertelt ons wat er volgens jou nodig is. Ook praten we soms met mensen in jouw omgeving die kunnen helpen bij het verbeteren van de situatie. Samen werken we aan een veilige situatie. We maken afspraken om ervoor te zorgen dat het veilig blijft. We zoeken hulpverleners om jou of jouw gezin te helpen. Ook familieleden of mensen uit jouw omgeving kunnen steun bieden.

Eerst onderzoek

Soms moeten we eerst uitzoeken of er een onveilige situatie is. In dat geval starten we een onderzoek. We gaan dan met jou en met jouw (ex-)partner of gezinsleden in gesprek. Als er kinderen zijn, dan praten we daar ook mee. We praten ook met andere betrokken hulpverleners of organisaties, zoals de school. Als het onderzoek klaar is bespreken we de uitkomst met jou. Welke stappen zijn nodig voor een stabiele en veilige thuissituatie? Als het nodig is organiseren wij hulpverlening. Zijn er serieuze bedreigingen rondom de veiligheid? Dan maken we veiligheidsafspraken en zorgen we voor de directe veiligheid.

Hoe gaat het verder?

Als wij hulp organiseren of een onderzoek doen, dan blijven wij langere tijd betrokken. Dat noemen we monitoring. Vaak is dit op afstand. We bekijken bijvoorbeeld op afgesproken momenten of de situatie thuis nog veilig is.

Samenwerking met andere organisaties

Wij werken veel samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld met de huisarts, het maatschappelijk werk, de school van de kinderen of de Raad voor de Kinderbescherming. We werken ook samen met de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en politie. Zij kunnen informatie geven en helpen om de situatie beter te maken.

Een dossier bij Veilig Thuis

Op het moment dat wij een melding krijgen, leggen wij gegevens over jou of jouw gezin vast. Meer info: Veilig Thuis en privacy.