Alcohol- en drugsrichtlijn


De schade die alcohol- of drugsgebruik in de zwangerschap kan veroorzaken bij het ongeboren kind is onomkeerbaar. Daarom hebben de Veilig Thuis-organisaties in Groningen, Drenthe en Friesland een richtlijn opgesteld in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN).

De alcohol- en drugsrichtlijn geeft stapsgewijs aan hoe te handelen in het geval van alcohol- of drugsgebruik bij een aanstaande ouder. Het is gericht op professionals als gynaecologen, huisartsen en verloskundigen.

Download hier de alcohol- en drugsrichtlijn

Bekijk hoe jij als professional kunt handelen als je een aanstaande ouder ontmoet die alcohol of drugs gebruikt tijdens de zwangerschap.


Meer weten over drugs

Alles over drugs, risico's en gezondheid.