Ik ben professional


Veilig Thuis Drenthe is er niet alleen voor inwoners van Drenthe, maar ook voor professionals. Vanuit verschillende beroepen kun je in aanraking komen met (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Bijvoorbeeld als je werkt op een school, in een sociaal team, als fysiotherapeut, verloskundige of huisarts. Als professional heb je de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er hulp op gang komt waar dat mogelijk is. Want geweld stopt niet vanzelf. Je kunt bij ons terecht voor advies of voor het doen van een melding. Daarbij gebruik je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Ook voor advies bel je naar Veilig Thuis

Soms heb jij als professional als enige contact met een geïsoleerd gezin, waar vermoedelijk kindermishandeling of huiselijk geweld speelt. Dan kun je voor een dilemma komen te staan. Moet ik dit melden, met het risico dat ik de vertrouwensband met het gezin verbreek, of niet? Bel ons en bespreek het met één van onze deskundigen. Zo kunnen we jou adviseren en sta jij er niet alleen voor.

Als professional doe je een melding telefonisch of met een formulier

Je kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch een melding doen via 0800 2000. Je kunt ook een meldformulier (docx, 751 kB) invullen en beveiligd mailen naar info@veiligthuisdrenthe.nl. Voor het versturen van de mail zet je ZIVVER aan. Maakt jouw organisatie geen gebruik van ZIVVER? Verstuur dan een mail naar info@veiligthuisdrenthe.nl met als onderwerp 'Ik wil een melding doen'. Je ontvangt van ons een ZIVVER mail waar je beveiligd op kunt antwoorden.

Ook is het mogelijk om de melding te versturen via de post naar Veilig Thuis Drenthe, Postbus 569, 9400 AN Assen. Het voordeel van een schriftelijke melding is dat je de melding kunt doornemen met de betrokkene(n). Ook nemen we jouw woorden op precies dezelfde manier in de melding over. Je hoeft alleen in te vullen wat je op dit moment weet.

Thema's voor professionals