Scholing, voorlichting en training


We scholen professionals in het toepassen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Daarnaast geven we regelmatig voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis. De trainingen zijn gericht op professionals uit diverse beroepsgroepen. Denk aan medewerkers op scholen, bij de politie, in de lokale teams en bij gemeenten.

Behoefte aan voorlichting? Neem contact met ons op!

Heb jij behoefte aan een voorlichting of training? Neem contact op via info@veiligthuisdrenthe.nl. Een training op maat is ook mogelijk. De inhoud van de training stemmen we af op de behoeften van jouw organisatie.

Het educatieve bordspel 'Achter de voordeur'

Het educatieve bordspel 'Achter de voordeur' is gericht op studenten en (aankomend) beroepsprofessionals. Op speelse wijze ga je met elkaar in gesprek over je onderbuikgevoel en het herkennen van signalen. Het activeert de voelsprieten en helpt om het onzichtbare zichtbaar te maken.

Hulp voor kinderen na seksueel misbruik

Wat moet je als zorgprofessional doen als je seksueel misbruik bij een kind vermoedt? Over deze en andere vragen maakte het Centrum Seksueel Geweld een serie van negen vlogs voor zorgprofessionals.


Factsheets huiselijk geweld en kindermishandeling

De factsheets helpen professionals in het signaleren en handelen bij verschillende vormen van geweld.

Augeo Academy

Volg een online cursus om kindermishandeling en huiselijk geweld te leren signaleren en aan te pakken. De cursussen zijn effectief, laagdrempelig en afgestemd op verschillende beroepsgroepen.

Kennisbank aanpak ouderenmishandeling

Voor achtergrondinformatie, wet- en regelgeving, onderzoek, praktijkvoorbeelden, voorlichtingsmaterialen en scholing.

Huwelijksdwang en achterlating

Hoe herken je het? Wat kun je doen? Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is een kennis- en expertisecentrum voor professionals.

Meisjesbesnijdenis en genitale verminking

Heb jij te maken met meisjes of vrouwen die (mogelijk) besneden zijn of het risico lopen besneden te worden? Pharos zet zich als landelijk expertisecentrum in tegen genitale verminking.