Intieme terreur en femicide


Bijna wekelijks wordt er in Nederland een vrouw vermoord. Vaak is de dader haar partner of ex-partner. Femicide houdt in dat een vrouw niet meer mag leven omdat haar (ex)man dat zo beslist. Aan femicide gaat meestal een periode van psychisch geweld vooraf, ook wel dwingende controle of intieme terreur genoemd. Het is belangrijk dat slachtoffers, hulpverlening, vrienden en familie het patroon van intieme terreur herkennen. Dat kan levens redden.

Herken de signalen van dwingende controle

Overladen worden met cadeautjes. Altijd bij elkaar willen zijn. Het al snel hebben over de volgende stap in de relatie. Vaak zijn dat herkenbare – en ook leuke – onderdelen voor wie net in een nieuwe relatie stapt. Maar als deze romantische gebaren ongemakkelijk gaan voelen, kun je te maken hebben met dwingende controle. Het is een lastig te herkennen vorm van huiselijk geweld. Deze animatie geeft inzicht in wat er gebeurt met mensen die het overkomt en hoe je als hulpverlener of als slachtoffer de rode vlaggen herkent.

Maak jij je zorgen over iemand of heb je zelf te maken met dwingende controle? Neem contact met ons op (kan anoniem) via 📞 0800-2000 of 🗨️ chat op werkdagen via onze website.

Intieme terreur: wat is het en wat moet je doen?

Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld en kenmerkt zich door een patroon van controle en dwang. Dit kan zich uiten in het isoleren, vernederen, intimideren van de partner tot ernstig fysiek geweld en seksueel geweld. Ook kan het gaan om controle van de financiën en dreigementen (tegen het slachtoffer, de kinderen of huisdieren).

Intieme terreur wordt vaak niet herkend. De factsheet van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' geeft toelichting:

  • Wat is intieme terreur?
  • Wat moet je weten?
  • Wat moet je doen of juist niet?
  • Welke rode vlaggen kunnen duiden op escalatie?

Factsheet intieme terreur (pdf, 100 kB)

Onderzoek door Verwey Jonker

In Nederland is er nog weinig onderzoek gedaan naar intieme terreur of dwingende controle in intieme relaties. Onderzoekers bij het Verwey-Jonker Instituut deden een verdiepend onderzoek om meer inzicht te krijgen in de groep slachtoffers die bekend is bij Veilig Thuis en te maken heeft met dreiging, controle en (seksuele) dwang.

Patroon van dwang en controle is genderspecifiek


Ik maak mij zorgen

Gaat het bij jou thuis niet goed of maak jij je zorgen over iemand in je omgeving? Zorg dan dat er iets gebeurt. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Veilig Thuis kan jou daarin adviseren of hulp organiseren. Zet jij de eerste stap?

Expositie FEMICIDE in Roden

De expositie FEMICIDE laat het verhaal van 12 slachtoffers zien, verteld door de nabestaanden. Deze verhalen zijn gericht op het dodelijke (ex-)partnergeweld. Daarnaast is er een bord met tips vanuit de nabestaanden en een bord met 'de rode vlaggen'. Van 17 juli t/m 6 augustus is de expositie te bekijken op de Brink in Roden.

Podcast: 'Zij is van mij'

Vrouwenmoord komt in Nederland aanzienlijk vaker voor dan in de landen om ons heen. Waarom gaat het juist hier zo vaak mis achter de voordeur? In de achtdelige podcast ‘Zij is van mij’ onderzoekt Saskia Belleman hoe het beter kan. In gesprekken met slachtoffers, nabestaanden, plegers, de politie, het OM, strafrechtadvocaten en wetenschappers gaat de rechtbankverslaggever van De Telegraaf op zoek naar antwoorden.

#nietéénmeer

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang (Valente) deden een gezamenlijke oproep voor een integrale aanpak van femicide, onder de noemer #nietéénmeer.

Interview: 'De waarheid over partnermoord is onheilspellend'

Huiselijk geweld en partnermoord verlopen vaak volgens hetzelfde patroon, ontdekte expert en criminoloog Jane Monckton Smith. Als je het weet, herken je het.